17/01/2014

Teaser

De wondere wereld van Bronycon

'My Little Pony' is een lijn van speelgoedartikelen, die zich al sinds 1983 op jonge meisjes en de portemonnees van hun ouders richt. Maar sinds de verwante tv-serie 'My Little Pony: Friendship Is Magic' in 2010 verscheen, gebeurde er iets opvallends: volwassen, dikwijls hoogopgeleide, mannen begonnen zich voor het fenomeen te interesseren. Aanvankelijk op een speelse en ironische manier, maar gaandeweg bleek een grote groep oprecht van 'My Little Pony' te houden.

Deze fans, bronies genaamd (een samenvoegsel van bro en ponies), zijn tot een enorme beweging uitgegroeid: in de Verenigde Staten zijn er miljoenen mannen die zich als brony afficheren; er zijn zelfs Amerikaanse soldaten die 'My Litle Pony'-insignes op hun uniformen stikken.

Uiteraard komt deze groep ook bijeen op eigen conferenties, 'Bronycon' geheten. Dat levert tamelijk verbijsterende beelden op. Zie de video hierboven voor een verslag van de Bronycon van augustus 2013.