Disclaimer

Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen het openbaar maken van een fragment op deze website, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken via info@uploadcinema.net. Stichting Upload Cinema zal het fragment vervolgens verwijderen van de website. 


PRIVACY STATEMENT

Wij respecteren de privacy van onze leden en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om u per e-mail nieuwsbrieven te kunnen sturen. Ook kunnen we u uitnodigen om deel te nemen  aan de ‘community-jury’ of de ‘community-redactie’. Als u geen prijs stelt op onze uitingen, kunt u zich uitschrijven door hier te klikken.

Upload Cinema verwerkt uw klantgegevens in een geanonimiseerd klantenbestand. Deze gegevens kunnen niet worden herleid naar een persoon en zullen niet met derden worden gedeeld. Alleen de aan Stichting Upload Cinema aangesloten filmtheaters hebben inzicht in het klantenbestand. Hun gebruik is beperkt tot de informatie die benodigd is voor het verzenden van nieuwsbrieven.

Als u wilt weten welke van uw gegevens bij ons staan geregistreerd, dan kunt u dit schriftelijk opvragen bij webmaster@uploadcinema.net.

Stichting Upload Cinema maakt er werk van om opgenomen te worden in de administratie van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Tegen de tijd dat ons een meldingsnummer is toegewezen zal die hier verschijnen.